Disclaimer | Responsabilitate

Întreg conținutul acestui site reprezintă opiniile autorilor textelor și fac subiectul dreptului de proprietate intelectuală.

Recomandările și sfaturile cuprinse în acest site reprezintă considerații generale și nu pot fi folosite într-un caz specific fără consultarea unui specialist.

Autorii textelor cuprinse în acest site nu poartă niciun fel de responsabilitate în legătură cu punerea în practică a oricăror idei sau sugestii fără consultarea prealabilă a unui specialist.

Întrucât fiecare individ are specificul său, e posibil că particularitățile sale sau ale problemelor sale să necesite o abordare total diferită. De asmenea, atunci când anumite probleme ating un nivel patologic, este necesară intervenția individualizată a unui psiholog sau chiar a unui psihiatru. E esențială evaluarea unui psiholog sau a unui psihiatru pentru a decide soluția cea mai potrivită pentru fiecare individ în parte.

Pentru orice fel de urgențe medicale care țin sau nu de latura psihică, apelați la numărul național pentru urgențe 112.

Conținutul acestui site nu poate fi reprodus sub nicio formă fără permisiunea specifică a autorilor.

Site-ul parintecuminte.ro și brandul Părinte Cuminte aparțin Cabinetului Individual de Psihologie Diana Tarcea.